Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Singapore: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 15.6.2012

Linus Torvalds och Shinya Yamanaka delar på det stora Milleniumpriset för teknologi

Shinya Yamanaka, presidentti Sauli Niinistö ja Linus TorvaldsShinya Yamanaka, presidentti Sauli Niinistö ja Linus Torvalds

Stiftelsen Teknikakademien (TAF) har 13.6.2012 offentliggjort mottagarna av Milleniumpriset för teknologi 2012. Det är första gången i dess historia priset delas mellan två personer: den finsk-amerikanske utvecklaren av den öppna källkoden Linus Torvalds och den japanske stamcellsforskaren Shinya Yamanaka. Båda pristagarna får 600 000 euro. Milleniumprisets beskyddare, republikens president Sauli Niinistö, överräckte i dag priserna åt vinnarna.

Linus Torvalds fick priset för sina insatser i utvecklingen av Linux kernel. Att Linux var fritt tillgängligt på webben igångsatte en snabb kedjereaktion där användarna kontinuerligt har vidareutvecklat programmet. Hittills har utvecklingsarbetet motsvarat omkring 73 000 årsverken. Idag använder miljontals människor Linux-baserade datorer, smarttelefoner och digitala videobandspelare. Linus Torvalds insatser har haft stor betydelse för utvecklingen av fritt tillgänglig programvara med stor spridning, vilket har främjat nätverkssamarbete i allmänhet och gjort internet till ett öppet forum.p>

Professor Shinya Yamanaka belönades för sina insatser inom stamcellsforskningen. Yamanaka har utvecklat en ny metod med vars hjälp man kan producera mycket pluripotenta stamceller (iPS-stamceller) utan att använda embryon. Med hjälp av Yamanakas metoder gör forskare runtom i världen nu stora framsteg, t.ex. när det gäller läkemedelstestning och bioteknologisk forskning. I framtiden kan den nya tekniken kanske göra det möjligt att odla nya vävnader och behandla svåra sjukdomar, såsom cancer, diabetes och Alzheimers sjukdom.

Linus TorvardsLinus Torvalds

Linus Torvalds:

”Jag sätter ett mycket stort värde på att jag erhöll årets Milleniumpris för teknologi. Speciellt viktig är denna erkänsla för mig genom att priset beviljas av Teknikakademien. Jag tackar den internationella prisjuryn och TAF:s styrelse.”

rdquo;Jag vill samtidigt också tacka alla dem som jag haft förmånen att samarbeta med. Det är tack vare dem som Linux inte enbart är en teknologisk framgång utan också ett både roligt och intressant projekt.”

Shinya Yamanaka:

Shinya YamanakaShinya Yamanaka

”Det är för mig en stor ära att vinna Milleniumpriset för teknologi. Det är ju ett av världens mest prestigefyllda vetenskaps- och teknologipris. Jag vill betona att denna erkänsla inte tillkommer enbart mig eftersom de pluripotenta stamcellerna aldrig hade hittats utan de väldiga arbetsinstaser som gjorts av de studerande och tekniker som arbetar i mitt laboratorium.”

”Min målsättning är nu att fortsätta forskningen kring iPS-stamcellerna i samarbete med ett stort antal forskare runtom i världen, och få denna teknologi tillämpad inom medicinen så snabbt som möjligt. Jag arbetar intensivt för att vi med hjälp av iPS-stamcellsteknologin skall kunna utveckla nya mediciner och behandlingsformer för olika allvarliga sjukdomar.”

Stiftelsen Teknikakademien (www.technologyacademy.fi) främjar finländsk teknik genom att stödja vetenskaplig forskning som utvecklar innovativa lösningar och ny teknik och som har en positiv inverkan på människans levnadsförhållanden och bygger på humana värderingar. Stiftelsen Teknikakademien delar vartannat år ut det internationella Milleniumpriset för teknologi som är världens största erkännande inom teknologi (www.millenniumprize.fi).

Till Stiftelsen Teknikakademien hör Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA (www.ttatv.fi), Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV (http://www.stvif.fi) samt Näringslivsrådet, vars medlemmar är ledande finländska industriföretag.

Nomineringar för Millenium-priset kan göras av universitet, enskilda forskare, forskningsinstitut och företag överallt i världen. Man kan inte nominera sig själv. En internationell jury bestående av nio representanter för forskarvärlden och näringslivet gör en bedömning av dem som nominerats. Juryn utgår i sin bedömning från fyra olika kriterier: innovationens betydelse för människors livskvalitet och en hållbar utveckling nu och i framtiden samt den teknologiska förändring som innovationen förväntas medföra. Juryn säkerställer också att den eller de personer som föreslås faktiskt har ansvarat för utvecklingen av ifrågavarande innovation.

Tidigare vinnare

Millenniumpriset för teknologi har hittills delats ut fyra gånger. Det första priset 2004 gick till Sir Tim Berners-Lee, utvecklaren av World Wide Web. År 2006 tilldelades priset professor Shuji Nakamura, mannen som uppfann de revolutionerande nya ljuskällorna: det klarblåa, det gröna och det vita LED-ljuset samt det blåa laserljuset. År 2008 gick priset till professor Robert Langer, som har utvecklat metoder för kontrollerad läkemedelsdosering och innovativa biomaterial för vävnadsregenerering. Det fjärde priset 2010 tilldelades professor Michael Grätzel för hans färgämnessensiterade solceller. Grätzels teknologi spelar en viktig roll i utvecklingen av nya energilösningar och i tillämpningar inom förnybar energi.

En grundlig urvalsprocess

Priset delas ut av Teknikakademien (TAF), vars styrelse utser vinnarna utgående från den internationella prisjuryns rekommendationer.

Skriv ut

Uppdaterat 15.6.2012


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter