Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Singapore: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 13.4.2015

Vad riktar Finland in sig på i Sydostasien?

I Sydostasien sker den ekonomiska utvecklingen snabbt och områdets politiska inflytande växer såväl i Asien som globalt. Ett färskt handlingsprogram visar hur Finland satsar på området.

Sydostasien är föremål för ett växande internationellt intresse. I utrikesministeriets handlingsprogram för Sydostasien som offentliggörs idag ges en komprimerad helhetsbild av områdets samhälleliga och ekonomiska utveckling samt av utrikespolitiken och deltagandet i det internationella samarbetet i de olika länderna inom området.

I programmet gör man också en bedömning av områdets betydelse för Finland, hur man kan fördjupa samarbetet och hur finländska företag kan dra nytta av områdets växande möjligheter.

Handlingsprogrammet omfattar elva stater: Brunei, Filippinerna, Indonesien, Östtimor, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand och Vietnam.

Duy Binh (till vänster) och Nguyen Phong lyfter förpackningsmaterial vid UPM:s fabrik i Binh Duong, Vietnam. Bild: Juho Paavola.
Duy Binh (till vänster) och Nguyen Phong lyfter förpackningsmaterial vid UPM:s fabrik i Binh Duong, Vietnam. Bild: Juho Paavola.

Omfattande marknader för finländska företag 

Länderna i Sydostasien erbjuder lovande och stora tillväxtmarknader för finländska exportföretag och samtidigt ett fördelaktigt tillfälle att utlokalisera sin verksamhet till Asien. Samarbetet underlättas av utvecklingen, i takt med vilken länderna öppnar sina ekonomier, minskar handelshindren och motverkar korruptionen.

Finland har idkat en måttlig handel i Sydostasien. Man vill nu uppmuntra finländska företag att dra nytta av områdets potential och att inleda samarbete i tid.

Phan Chi Xoan monterar möbler av polyrotting vid Niemen Tehtaats fabrik i Binh Duong i Vietnamn. Bild: Juho Paavola.
Phan Chi Xoan monterar möbler av polyrotting vid Niemen Tehtaats fabrik i Binh Duong i Vietnamn. Bild: Juho Paavola.

Det finns potential inom många centrala branscher såsom inom träförädlings-, pappers- och teknologiindustrin, ICT-, cleantech- och energibranscherna, inom hälsosektorn och inom export av utbildning.

Finlands handel, varor och tjänster sammanlagt 
LAND EXPORT IMPORT HANDELSBALANS
Brunei 0,3 0,0 0,3
Filippinerna 170,2 142,8 24,7
Indonesien 136,1 124,9 11,3
Östtimor 0,03 0,06 -0,03
Kambodja 0,2 24,6 -24,40
Laos 4,5 0,5 4,0
Malaysia 244,1 180,3 63,8
Myanmar 2,1 0,6 1,5
Singapore 293,0 207,4 85,6
Thailand 193,4 240,0 -46,6
Vietnam 89,3 140,9 -51,6

Siffrorna är från 2013, miljoner euro. Källa: Tullen.

Ett område med snabb ekonomisk tillväxt 

En stor del av områdets länder har de senaste åren genomfört betydande reformer som öppnat ekonomierna och samhällena. I Sydostasien har den ekonomiska tillväxten varit snabb och dess andel av världsekonomin växer allt snabbare.

Samtidigt är området beroende av världsekonomin, framför allt av den ekonomiska utvecklingen i de västerländska industriländerna, Japan och Kina.

Parallellt med det växande välståndet och välfärden är de samhälleliga missförhållandena i många länder fortfarande stora. Det är viktigt att avhjälpa dessa så att den positiva utvecklingen i samhällena och ekonomierna kan fortgå och länderna undviker den så kallade medelinkomstfällan, där utvecklingen stampar på stället, välståndet sjunker och ojämlikhet samt andra problem blir bestående.

Sydostasien är enad i sin mångfald 

Länderna i Sydostasien går från det rika och utvecklade Singapore till det nyligen öppnade Myanmar och å andra sidan åter från det lilla Brunei med 400 000 invånare till Indonesien, världens fjärde folkrikaste land, med sin befolkning på 250 miljoner.

Området har ett rikt spektrum av nationaliteter och kulturer, där talas hundratals olika språk och erkänns flertalet olika religioner.

Även ländernas politiska system varierar påtagligt, från demokratier till enpartistater eller samhällen med militär ledning.

Befolkning och nationalekonomi
LAND BEFOLKNING BNP BNP PER INVÅNARE TILLVÄXT%
Brunei 415 700 16,1 38 600 1,4
Filippinerna 105 720 000 272,0 2 800 6,8
Indonesien 253 198 000 868,4 3 480 5,3
Östtimor 1 172 000 6,1 5 200 8,1
Kambodja 15 206 000 15,3 1 000 7,0
Laos 6 804 000 11,1 1 650 8,3
Malaysia 30 090 000 312,4 10 510 4,7
Myanmar 51 400 000 59,4 1 150 6,8
Singapore 5 469 000 297,9 55 180 4,1
Thailand 67 091 000 387,3 5 780 2,9
Vietnam 91 519 000 171,4 1 910 5,3

Siffrorna är från 2013. Bruttonationalprodukt (BNT): miljarder US dollar. Bruttonationalprodukt per invånare: US dollar. Källa: Världsbanken.

Sydostasiens framtid verkar lovande

Den positiva allmänna politiska och ekonomiska utvecklingen i samhällena ökar på bästa möjliga sätt områdets säkerhet och stabilitet.

Även det ökade regionala samarbetet, i synnerhet inom ramen för de sydostasiatiska ländernas samarbetsorgan ASEAN, har inverkat positivt på hela områdets stabilitet och även på ländernas interna utveckling.  

I en del av områdets länder finns det fortfarande lokala kriser att lösa eller direkta väpnade konflikter. Det behövs även ett gott regionalt samarbete för att utreda frågor i anslutning till den odokumenterade migrationen, den omfattande människo- och droghandeln, mänskliga rättigheter och jämställdheten mellan könen, arbetsförhållanden och arbetsvillkor samt den svåravskaffade korruptionen.

Trots svårigheterna har demokratin framskridit, rättsstatsutvecklingen succesivt stärkts och även odemokratiskt styrda länder har genomfört reformer som har minskat fattigdomen och lett till en öppning av samhället på många sätt.

Trots att utvecklingens takt varierar och det också tagits steg bakåt, satsar områdets regeringar resurser på en mångsidig utveckling av samhällena och ekonomierna och på otaliga reformer.

Finland erbjuder handlingsmodeller

Länderna i Sydostasien erbjuder möjligheter till ett mångsidigt samarbete. Fastän de ofta nationellt vill lösa sina samhällens problem, kan Finland erbjuda handlingsmodeller och kunnande för ett lösande av dessa.

Länderna i Sydostasien och ASEAN är betydelsefulla diskussionsparter förutom i regionala, även i många aktuella internationella frågor. Området har under årens lopp även varit viktigt för Finland som part i internationellt utvecklingssamarbete.

Handlingsprogrammet för Sydostasien är en del i utrikesministeriets serie av lands- och regionvisa strategier och handlingsprogram.

Läs mera:

pdfSuomen Kaakkois-Aasia-toimintaohjelma (PDF på finska, 465 kt).

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 13.4.2015


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter