Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Information om webbplatsen - Embassy of Finland, Singapore : Current Affairs

EMBASSY OF FINLAND, Singapore

101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-mail: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Font_normalFont_bigger
 

Information om webbplatsen

Webbplatsen Finland.org.sg är en distributionskanal för information och tjänster som utrikesministeriet tillhandahåller. Sidorna finns på finska, engelska och delvis på svenska.

 På webbplatsens Framsida framförs nyheter om Finland samt andra artiklar om den finska kulturen och ambassadens verksamhet. Sidan innefattar därtill utrikesministeriets informationstavla med artiklar och tal som utrikesförvaltningen samt statsförvaltningen förmedlar.

Aktuellt innehåller, liksom namnet antyder, aktuell information om ministeriets olika verksamhetsområden. All aktuell information kan beställas med RSS-läsare.

Vid sektionen Ambassaden presenteras ambassadens verksamhetsidé, personal och lokal.

På sidan Konsulära tjänster finns information om ambassadens konsulära tjänster, pass, uppehållstillstånd, registrering av personuppgifter för krissituationer samt andra övriga konsulära tjänster.

Genom Feedback-sidan kan du snabbt ta kontakt med ambassaden för att ställa frågor, kommentera eller ge feedback om webbsidorna.

Kontaktuppgifter innehåller ambassadens kontaktuppgifter samt en lista över Finlands honorärkonsulat.

Du kan också hitta os i Facebook. Gilla och följa oss i: http://www.facebook.com/FinnishEmbassySingapore 

Specialprogram

Det går också att läsa innehållet under rubriken Aktuellt med hjälp av RSS feed (Really Simple Syndication/Rich Site Summary). Man kan beställa den senaste informationen i nyhetskategorin med en RSS-läsare. Då slipper du att konstant kontrollera om det finns nytt material på webbsidan.

RSS-läsare finns att få gratis på nätet. Information om RSS feed finns bland annat vid

Upphovsrätt och länkar

Rättigheterna till texter, foton och bandinspelningar på dessa sidor äger utrikesministeriet eller någon annan som nämns i samband med materialet. Någon annan än ministeriet kan alltså äga rättigheterna till bilderna, men ministeriet har avtalat om rätten att använda bilderna.

Det är tillåtet att länka till sidorna och citera texter, men källan måste då absolut nämnas. Om man vill använda materialet på annat sätt måste man särskilt komma överens om det med utrikesministeriet. Det är absolut förbjudet att länka till enskilda bilder.

Ansvar

Finska ambassaden i Singapore i samarbete med utrikesministeriet ansvarar för innehållet på webbplatsen. Därtill eftersträvar ambassaden att kontinuerligt uppdatera nättjänsten med den färskaste informationen. Ambassaden ansvarar inte för korrektheten i informationen på webbsidor som är länkade till nättjänsten.

Närmare upplysningar

Webbplatsen administreras av Finlands ambassad i Singapore med ministeriets enhet för webbinformation vid informations- och kulturavdelningen.

Print this page

This document

Updated 3/4/2013


© Embassy of Finland, Singapore | About this site | Contact information