Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

I början av året införs fingeravtryck i uppehållstillstånd - Finlands ambassad, Singapore : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 19.12.2011 | Utrikesministeriet

I början av året införs fingeravtryck i uppehållstillstånd

Utrikesministeriet
Migrationsverket
Polisen
Arbets- och näringsministeriet

Pressmeddelande 341/2011
19.12.2011

I början av 2012 inför Finland biometriska uppehållstillståndskort. Samtidigt frångås uppehållstillståndsmärket som fogas till resedokumenten.

Ändringarna i utlänningslagen träder i kraft och biometriska uppehållstillståndskort beviljas från och med 1.1.2012. På grund av tekniska dröjsmål i skanningen av fingeravtryck börjar fingeravtrycken lagras i kortchipen successivt under början av året.

I början av 2012 inför Finland biometriska uppehållstillståndskort. Samtidigt frångås uppehållstillståndsmärket som fogas till resedokumenten.

Om det av tekniska orsaker inte går att skanna fingeravtrycken på den som ansöker om uppehållstillstånd, lagras informationen på uppehållstillståndskortets chip. Trots denna brist är kortet ett fullt gångbart bevis på uppehållsrätten under giltighetstiden.

Fingeravtryck tas av alla personer som har fyllt 6 år

I praktiken innebär reformen att man tar avtryck av alla fingrar av samtliga personer över 6 år som ansöker om uppehållstillstånd och asyl, och inför dem i utlänningsregistret. Vid ansökan om fortsatt tillstånd eller permanent tillstånd tas fingeravtrycken på nytt, och varje gång får klienten ett nytt kort.

På chipet i uppehållstillståndskortet registreras bland annat en bild av ansiktet och två fingeravtryck som biometriska kännetecken. Uppehållstillståndskortet är inte ett officiellt identitetsbevis.

Genom att foga de biometriska kännetecknen till uppehållstillståndet strävar man efter att förhindra missbruk genom att innehavaren av tillståndet kan kopplas till själva uppehållstillståndet på ett mer tillförlitligt sätt än tidigare. Förändringarna grundar sig på en EU-förordning som antogs 2008.

Enbart sökanden själv kan lämna in sin ansökan

Till följd av ändringen i utlänningslagen kan enbart sökanden själv lämna in sin ansökan från och med början av 2012. En familjemedlem som bor i Finland, dvs. anknytningspersonen, och arbetsgivaren kan således inte längre lämna in ansökan på sökandens vägnar.

Dessutom kan ansökan inte längre lämnas in hos arbets- och näringsbyråns arbetstillståndsenhet, även om arbetstillståndsenheterna fortfarande fattar delbesluten i ansökningarna om uppehållstillstånd för arbetstagare.

I regel ska det första uppehållstillståndet precis som tidigare sökas utomlands hos en finsk beskickning. Uppehållstillståndskortet ska avhämtas på samma ställe där ansökan lämnats in.

Nytt tillstånd ska alltid sökas hos polisen i Finland

Fortsatt tillstånd eller permanent tillstånd kan efter årsskiftet sökas på något av polisen kontor i Finland. Om uppehållstillståndskortet förkommer eller blir stulet kan ett nytt kort sökas enbart hos polisen i Finland. Polisen avgör även samtliga ansökningar om fortsatta och förnyade tillstånd.

De personer som har ett giltigt uppehållstillståndsmärke i sitt pass behöver inte byta ut märket i kortet. Ett uppehållstillståndskort måste sökas utan dröjsmål när passet har gått ut.

I Finland kompletteras också ansökningar som är anhängiga vid årsskiftet

Om en person har lämnat in ansökan om uppehållstillstånd i Finland före 1.1.2012 men inte hinner få ett beslut på sin ansökan före årsskiftet, måste han eller hon besöka något av polisens kontor och komplettera sin ansökan med fingeravtryck.

Migrationsverket och polisen skickar ett brev med begäran om komplettering till sina klienter i det skede då ärendet tas upp till behandling. Brevet innehåller anvisningar om när och på vilket verksamhetsställe sökanden ska komplettera sin ansökan.

Ansökningar som lämnats in till beskickningar utomlands kompletteras inte

Ansökningar som har lämnats in på finska beskickningar utomlands före 1.1.2012 behöver inte kompletteras även om slutliga beslut om dessa inte har fattats före årsskiftet. Vid beskickningarna samlas fingeravtryck in för ansökningar som lämnas in först från början av 2012. De som ansöker om uppehållstillstånd utomlands kan under en övergångstid som slutar 20.5.2012 beviljas ett uppehållstillståndskort utan fingeravtryck.

En ansökan om uppehållstillstånd som har lämnats in utomlands kan även kompletteras med fingeravtryck om sökanden besöker beskickningen för till exempel en intervju.

För mera information:

  • Migrationsverket, migrationsenheten, chef för resultatområdet Anna Hyppönen, tfn 071 873 3397, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
  • Polisstyrelsen, tillståndsförvaltning, överinspektör Teemu Mikkola, tfn 050 399 9352, e-post: fornamn.efternamn@poliisi.fi
  • Utrikesministeriet, pass- och visumenheten, legationsrådet Vesa Häkkinen, tfn 040 726 1379, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Arbets- och näringsministeriet, regeringsråd Olli Sorainen, tfn 010 604 8022, e-post: fornamn.efternamn@tem.fi

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.12.2011


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter