Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

ASEAN - maailman taloudellisen kasvun moottori? - Suomen suurlähetystö, Singapore : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Puh. +65-6254 4042
S-posti: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 1.7.2016

ASEAN - maailman taloudellisen kasvun moottori?

ASEANin alueen talouskasvu on keskimäärin huima 6% vuodessa. Kaakkois-Aasian markkinat ovatkin tällä hetkellä maailman tärkein kasvun moottori. Paneelikeskustelu "Can ASEAN be the driving force for the Asian Century" käsitteli ASEANia ja sen potentiaalia toimia  moottorina maailmalle.

Voivatko 10 ASEANin jäsenvaltiota integroitua keskenään toimivaksi yhteisöksi ja tulla uudeksi talousmahdiksi? Jäsenmaiden väliset eroavaisuudet ovat huomattavia ja integraation tulee hyödyttää kaikkia jäsenmaita. Maakohtaisesta ajattelusta täytyy siirtyä kohti "One Southeast-Asia" -ajattelua.

Maailman taloudellisen kasvun moottori

ASEAN on matkalla menestykseen: Maiden yhteenlaskettu BKT on kasvanut 7 vuodessa 80% ja ASEANista on mahdollista tulla maailman suurimpia talousalueita. 630 miljoonan ihmisen yhteisö on suurempi kuin EU tai Pohjois-Amerikka ja henkinen pääoma on kasvussa. ASEAN on alueena pieni, mutta melko vauras. Sillä on paljon kasvupotentiaalia. Investointien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä ja suuria infrastuktuurihankkeita on suunnitteilla.  Tällä hetkellä ASEAN on maailman 6. suurin talous ja vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on olla sijalla 4.

Lee Kuan Yew School of Public Policy –yliopistolla järjestetyn paneelikeskustelun panelisteina toimivat professori Kishore Mahbubani, tohtori Surin Pitsuwan, tohtori Takashi Shiraishi, suurlähettiläs Ong Keng Yong ja professori Mari Elka Pangestu. ASEAN on panelistien mukaan moderni ihme, jonka vahvuutena on alueen monimuotoisuus. Erilaisuudesta ja monimuotoisuudesta huolimatta ihmiset elävät, työskentelevät ja asuvat nykyään sopusoinnussa keskenään. Lisäksi ASEAN on geopoliittisesti suhteellisen vakaa. Kiinan vaikutus näkyy alueella voimistuvasti.

”One Southeast Asia”

ASEAN on vielä keskeneräinen ja maiden heterogeenisyys aiheuttaa haasteita. "One Southeast Asia" –ajatukseen on vielä matkaa. Maiden johtajat ajattelevat liian maakohtaisesti ja nationalismi on jopa nousussa. Asioita pitäisi tarkastella ottamalla huomioon kaikki ASEANin maat yhteistyötä lisäämällä. Integraatio vaikuttaa kuitenkin lupaavalta. ASEANin talousalueen (ASEAN Economic Community) astuttua voimaan 31.12.2015 palvelut ja pääomat voivat jo liikkua melko vapaasti Kaakkois-Aasiassa. Tavoitteena on hyödyttää kaikkia jäsenmaita eroavaisuuksista riippumatta.

ASEAN ei ole yhteisönä vielä EUn tasolla, eikä se siihen pyrikään. ASEANin mukaan talousyhteisö ei voi toimia ilman yhteistä verotuskäytäntöä. EUhun verrattuna ASEANilla ei ole niin paljon sääntöjä, joka tekee siitä liittona joustavamman. ASEANin mailla on keskenään hyvät suhteet ja alue pitää saada kaupallisessa mielessä kukoistamaan. EUn kiinnostus ASEANia kohtaan on kasvanut ja vapaakauppasopimus EUSFTA odotetaan ratifioitavan vuoden 2017 alussa. EUn vaikutusvalta ASEANia kohtaan on kuitenkin melko matala: mm. EU ei ole tukenut ASEANia riittävästi konfliktitilanteissa (mm. Etelä-Kiinan meri). EUlla ei ole strategista läsnäoloa ASEANin alueella.

Taloudellisesta näkökulmasta ASEANin haasteita ovat etenkin kilpailu USAn ja Kiinan välillä sekä jäsenmaiden "itsekeskeisyys".  Osa ASEANin valtioista ei halua avata talouttaan muille jäsenmaillekanssa: ajatellaan liikaa oman maan hyötyjä ASEANin alueen yhteisten hyötyjen kustannuksella. Maiden välisen keskinäisen kilpailun sijasta enemmän hyötyjä voidaan saavuttaa puhaltamalla yhteen hiileen. Yhteistyö maiden välillä toimii jo melko hyvin, mutta sitä täytyy parantaa entisestään. Niin sanotusti "ikkunat ovat täysin auki, mutta salissa ei ole vain yhtä pöytää – siellä on kymmenen pöytää".

Kansainväliset markkinat

Mielekäs kumppani ASEANille olisi EU, joka onkin jo koputtanut ASEANin ovea. Kuitenkin markkinoita pitäisi avata paljon enemmän, jotta kauppaa voidaan kansainvälistää. Tällä hetkellä kauppaa käydään paljon Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Intia on vaikea markkina, mutta se on tärkeä kauppakumppani ASEANille. Japanin ja Kiinan välinen kilpailu on hyödyttänyt Aasian taloutta. Etelä-Kiinan meren alue on strateginen paikka kaupallisesti. Alueen kiistat saarista kiristävät ASEANin valtioiden ja Kiinan välejä. Mahtivaltiot USA ja Kiina vaikuttavat ASEANiin suuresti. Näiden kahden suuren valtion muodostaman kilpailun välillä täytyy tasapainotella: tasapaino on avainsana.

ASEANin alueella markkinoita ei oikeastaan voida avata niinkään poliittisesti vaan enemmän PK-yritykset edellä. PK-yritysten luoma kaupankäynti edistää rajojen avaamista enemmän kuin politiikkojen toimet. Siksi PK-yritysten kansainvälistymisen tukeminen onkin tärkeää. Haasteena on, että osa ASEANin jäsenmaista varoo avaamasta liikaa kauppaansa, joka on viennin ja tuonnin ydin. Lisäksi TPP ei ole edistynyt niin hyvin kuin odotettiin.

Tärkeä kysymys kuuluu, miten ASEAN tulee sijoittumaan tulevaisuudessa suhteessa Kiinaan? Yksi näkemys on, että ASEAN integroituu enemmän Kiinan kanssa, vaikka se ei kuulosta ideana houkuttelevalta. Jotta Kiina ei vie koko markkinaa ASEANin mailta, ASEANin täytyy monipuolistaa vientiään ja avata rajoja eri maiden välillä. Kiinan vienti koostuu suurelta osin tuotteista. Kilpailun välttämiseksi ASEANin maiden pitäisi keskittyä enemmän palveluihin. Toinen näkemys on, että Kiinan merkitys tulee vähenemään ja integraatiota ei juurikaan tapahdu.

Keinoja menestyksekkäämpään ASEANiin pähkinänkuoressa

  • Menestyksekkään tulevaisuuden takaamiseksi ASEANian maiden välisiä suhteita pitää vahvistaa entisestään. Maakeskeisyydestä täytyy siirtyä kohti "One Southeast Asia" –ajattelua.
  • Alueen mainetta tulee nostaa markkinoinnin keinoin. ASEAN on ns. "tuotteena" on hyvä, mutta sen tunnettuutta täytyy vahvistaa mm. markkinoinnin avulla.
  • Teknologiaan ja tieteeseen täytyy investoida enemmän. Eurooppa hallitsee teknologian alalla ainakin vielä toistaiseksi.
  • PK-yrityksiä täytyy tukea, rohkaista ja auttaa kansainvälistymään: tämä on tärkein keino maiden välisten kaupallisten raja-aitojen kaatamiseen.
  • Tuotteiden sijasta täytyy keskittyä enemmän palvelusektoriin. Kiina hallitsee vahvasti tuotteiden osalta: kilpailuetua Kiinaan nähden saadaan enemmän palveluita tarjoamalla.
  • TPP vapaakauppasopimuksessa on paljon potentiaalia, kunhan se käynnistyy.
  • Infrastruktuuria pitää parantaa (esim. Jakarta). Se on yksi tärkeä avain kasvulle. ASEANin alueen valtiot ovat suurelta osin saaria, joka tuo haasteita toimivan infrastruktuurin luomiseen.
  • Turvallisuusasioista täytyy huolehtia entistä enemmän (terrorismi, ISISin vahvistuva jalansija Kaakkois-Aasian muslimimaissa ja extremismin lisääntyminen).
  • Kiinan ja USAn mahtivaltojen keskinäisen kilpailun välillä pitää oppia tasapainottelemaan. 

Tulosta

Päivitetty 1.7.2016


© Suomen suurlähetystö, Singapore | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot