Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utvärderingen av programmet BEAM sporrar till gemensamma projekt - Finlands ambassad, Singapore : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 18.8.2017 | Utrikesministeriet

Utvärderingen av programmet BEAM sporrar till gemensamma projekt

Pressmeddelande 138/2017
18.8.2017

Programmet BEAM, som stöder företagens innovationsverksamhet på de utvecklande marknaderna, har lett till uppkomsten av projekt som utan programmet knappast hade sett dagens ljus. Den positiva inverkan på utvecklingen ökar genom att man satsar på samarbete mellan lokala aktörer samt på gemensamma projekt mellan företag, medborgarorganisationer och forskningsinstitut.

Resultaten av en halvtidsutvärdering med avsikt att utveckla programmet offentliggjordes denna vecka.

Programmet BEAM har redan gett konkreta resultat t.ex. i Kenya. Den elektroniska arbetsförmedlingen Fuzu har vuxit starkt och användarna är nu flera än 700 000 personer. Det handlar om att öppna upp en betydande flaskhals, som en icke-fungerande offentlig arbetsförmedling förorsakar. Under de kommande 10 åren handlar det om drygt 120 miljoner nya arbetssökande på Afrikas arbetsmarknad, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Det första utvärderingsanslutna fältbesöket till Namibien och Sydafrika visade att projekten motsvarar de lokala behoven och att konkreta resultat håller på att nås. Projekten genererar nya produkter samt innovationer som ansluter sig till tjänster och processer i en ny omgivning.

Enligt den utförda halvtidsutvärderingen betraktar företagen programmet som en reell möjlighet för dem att fungera i en omgivning som de annars skulle avhålla sig från att etablera sig i.

Utvärderingen resulterar i uppslag för hur man i fortsättningen utvecklar programmet BEAM. Att stärka analysen av utvecklingens effekter och att i ökande utsträckning satsa på samarbete mellan de lokala aktörerna, är exempel på rekommendationer som utvärderingen resulterar i. Utvärderingen rekommenderar en centralisering av verksamheten. I stället för relativt småskaliga, enstaka projekt blir det då möjligt att på programnivå uppnå verkningsfullhet.

Business with Impact, BEAM, är ett femårigt program som Tekes och utrikesministeriet står för. Det inleddes i början av år 2015. Det uppgår till cirka 50 miljoner euro. Programmets syfte är att finländska företag och andra aktörer satsar på innovationer som blir hållbar affärsverksamhet, som bidrar till att lösa utvecklingsutmaningarna i världen.

Programmet stöder innovationer och experiment som finländska företag, medborgarorganisationer, forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor genererar. Det har som mål att främja utvecklingsländernas välfärd och att se till att finländska företag får ta del av internationell affärsverksamhet.

Den nu aktuella utvärderingen av programmet BEAM skiljer sig från traditionell projektutvärdering.  Utvärderingens mellanrapport har försetts med resultat som den fortlöpande utvärderingsprocessen kontinuerligt resulterar i. Ett dylikt förfarande, s.k. utvecklande utvärdering, ger respons om angreppssätt som fungerar i sammanhanget. Detta i sin tur stöder innovationernas verkningsfullhet och effekter. Utöver detta blir utvärderingen ett verktyg för riskhantering.

Ytterligare information:
Programmet BEAM: överinspektör Oskar Kass, enheten för utvecklingsfinansieringsinstitut, tfn 0295 351 943
Utvärdering: överinspektör Riitta Oksanen, enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet, tfn 0295 351 432

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 17.8.2017


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter