Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i krishantering, EU:s försvarssamarbete samt situationen i Nordkorea - Finlands ambassad, Singapore : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 26.9.2017

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i krishantering, EU:s försvarssamarbete samt situationen i Nordkorea

Statsrådets kommunikationsavdelning                                                                           Pressmeddelande 426/2017                                                                                             25.9.2017

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte måndagen den 25 september frågor gällande internationell krishantering.

Finland fortsätter att aktivt delta i internationella krishanteringsuppdrag i enlighet med prioriteringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Finland deltar för närvarande i 11 militära krishanteringsinsatser med sammanlagt ca 500 soldater och i 20 civila krishanteringsinsatser med ca 130 experter. Mest finländska soldater deltar i FN:s insats i Libanon (UNIFIL) och i utbildningsinsatsen i Irak.

Vid mötet fastställdes det att Finland förbereder sig på fortsatt deltagande i UNIFIL-insatsen i Libanon efter 2018 och att Finland avslutar deltagandet i insatsen EUFOR Althea i Bosnien och Hercegovina den 31 mars 2018.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick också en lägesrapport om utvecklandet av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och försvarssamarbete.

Vid mötet diskuterades även det hot som Nordkoreas upprepade missil- och kärnprov utgör. Finland understöder de sanktioner som FN:s säkerhetsråd infört, ett så heltäckande genomförande av dessa som möjligt samt införandet av ytterligare EU-sanktioner för att svara mot provokationerna. Samtidigt framhåller Finland behovet av att föra dialog för att hitta en lösning.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Kimmo Lähdevirta, avdelningschef (Nordkorea), tfn 0295 351 746, utrikesministeriet, Helena Partanen, biträdande avdelningschef (krishantering), tfn 0295 140 310, försvarsministeriet. 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.9.2017


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter