Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maahantuloluvat - Suomen suurlähetystö, Singapore : Palvelut : Maahantuloluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Puh. +65-6254 4042
S-posti: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maahantuloluvat                                

Asiakaspalvelu 

Maanantai-torstai klo 9.00 – 11.00, iltapäivisin sopimuksen mukaan.
Perjantaisin suljettu.

Puhelintiedustelut

Ma-to klo 11.00 – 12.00, puh. +65 6254 4042.

Oleskelulupa

Henkilön, jonka oleskelu Suomessa kestää yli 90 päivää, on anottava oleskelulupa. Oleskelulupa myönnetään yleensä vuodeksi, ellei kyseinen oleskeluaika Suomessa ole tätä lyhyempi. Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa niin kauan, kuin lupa on voimassa. Hän voi välillä poistua maasta ja palata maahan takaisin.

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupa voidaan myöntää muun muassa seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

Ensimmäinen oleskelulupahakemus jätetään ensisijaisesti hakijan kotimaassa olevaan Suomen suurlähetystöön eli singaporelaisen ollessa kyseessä Suomen suurlähetystöön Singaporeen. Sekä oleskelulupahakemus että liitteet tulee toimittaa suurlähetystöön kahtena kappaleena. Kaikkien asiakirjojen tulee olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Kiinankieliset alkuperäiset todistukset tulee kääntää englanniksi ja käännökset tulee legalisoida Singaporen ulkoministeriössä, ja sen jälkeen Suomen suurlähetystössä Singaporessa.

Hakemukset kaikkine liitteineen tulee jättää henkilökohtaisesti (ei kirjeitse, sähköpostitse tai faksitse) suurlähetystöön Singaporessa.

Asiakas suorittaa oleskelulupahakemuksen käsittelymaksen käteisellä tai paikallisella shekillä hakemuksen jättäessään. Käsittelymaksua ei palauteta päätöksestä riippumatta.

Työntekijän oleskelulupa

Ulkomaalaisella tulee olla työntekijän oleskelulupa, jos hän aikoo tehdä Suomessa ansiotyötä. Työsuhteen pituus ei vaikuta työntekijän oleskeluluvan hankkimiseen. Työntekijän oleskelulupa tarvitaan yleensä myös lyhyitä jaksoja varten. Tämän vuoksi viisumivapaasti tai viisumilla maahan tulleilla ei ole lupa mennä ansiotyöhön. Poikkeuksena tästä ovat Pohjoismaiden sekä EU- tai ETA-maiden kansalaiset.

Ensimmäistä työntekijän oleskelulupaa pitää yleensä hakea ennen Suomeen tuloa asuinmaan Suomen edustustosta. Työvoimalausuntoa varten tarvittavia lomakkeita saa Suomessa työvoimatoimistoilta.

Tarvitsenko oleskeluluvan?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa.

Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä paikallispoliisilaitoksella viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Työntekoa ja opiskelua varten oleskelulupa-anomuksen voi täyttää sähköisesti. Sitä varten tulee

  • rekisteröityä http://www.migri.fi/ ja
  • käydä henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa

Oleskelulupaa voi hakea myös täyttämällä lomakkeen käsin ja asioimalla henkilökohtaisesti lähtömaassaSuomen edustustosta. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa hakemuksia vastaan.

Joissakin tapauksissa lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen tai jonkin muun syyn perusteella Suomessa paikallispoliisille.

Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu. Tarvittavat liiteasiakirjat on hankittava etukäteen ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien liitteiden tulee olla käännetty joillekin näistä kielistä. Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Hakemusta ei voi jättää asiamiehen tai postin välityksellä.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa osoitteessa https://e-asiointi.migri.fi.  Hakeminen edellyttää rekisteröitymistä Maahanmuuttoviraston sähköiseen asiointipalveluun.

Perhesiteen ja paluumuuton perusteella lupaa tulee hakea paperilomakkeilla, jotka ovat saatavissa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Mitä oleskelulupa maksaa?

Oleskelulupamaksu peritään etukäteen hakemusta jätettäessä.

Hinnastot löytyvät sekä Maahanmuuttoviraston sivulta että edustuston sivulta (vasemman palkin Palveluhinnasto).

Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Hakemuksen käsittelyaikaa on vaikea määritellä täsmällisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, joudutaanko hakemukseen pyytämään lisäselvityksiä. Edustusto ei voi vaikuttaa Maahanmuuttoviraston käsittelyaikaan.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupakortti

Mikäli hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, saa hän biometriset tunnisteet sisältävän oleskelulupakortin. Kortti on voimassa enintään viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uutta korttia voi hakea vain Suomessa paikallispoliisilta.

Oleskelulupakortti ei ole sidottu tiettyyn passiin, mutta kortin ja passin henkilötietojen on vastattava toisiaan. Kortti on siis uusittava, mikäli passissa olevat henkilötiedot muuttuvat.

Jos hakijalla on oleskelulupatarra vanhassa passissa ja passi vaihdetaan uuteen, on haettava korttia.

Mikäli kortti varastetaan tai se katoaa, tulee kortin haltijan tehdä asiasta ilmoitus poliisille.

Oleskeluluvan haltijan, joka on viisumivelvollisen maan kansalainen, tulee jättää Suomen edustustolle viisumihakemus päästäkseen Suomeen hakemaan uutta korttia. Siihen tulee liittää muun muassa mainittu poliisi-ilmoitus kadonneesta/varastetusta oleskelulupakortista. Viisumihakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Oleskeluluvan tuomat oikeudet

Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa sekä poistua maasta ja palata maahan luvan voimassaoloaikana. Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa myös tekemään työtä Suomessa.

Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös alle kolmen kuukauden ajan oleskella ja liikkua Schengen-alueella, mikäli hän ei ole kohdemaahan maahantulokiellossa.

Oleskeluluvan voimassaolo

Määräaikainen oleskelulupa voi olla joko tilapäinen (B-lupa) tai jatkuva (A-lupa). Suomessa oleskelun tarkoitus vaikuttaa siihen, minkälainen ja minkä pituinen lupa henkilölle voidaan myöntää.

Työntekijän oleskelulupa on tilapäinen (B) tai jatkuva (A) työn luonteesta riippuen.

Opiskelijan oleskelulupa on aina luonteeltaan tilapäinen (B).

Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa enintään saman ajan kuin perheenkokoajalle myönnetty lupa. Luvan laji (A tai B) riippuu perheenkokoajan luvasta.

Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen, ellei lupaa nimenomaisesti haeta lyhyemmäksi ajaksi. Henkilö, jolla on jatkuva oleskelulupa, voi saada siihen jatkoa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat yhä voimassa.

Määräaikaisen oleskeluluvan saatuaan ulkomaalaisen tulee hyvissä ajoin huolehtia, että hän oleskelun jatkuessa yli määräaikaisen oleskeluluvan voimassaolon jättää jatkolupahakemuksen. Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa poliisilaitokselta.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada aikaisintaan kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi.

Oleskeluluvan peruminen

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa perutaan, kun ulkomaalainen on muuttanut pysyvästi pois Suomesta tai hän on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella.

Ilmoitus väestötietorekisteriin

Väestötietolain nojalla henkilö, jonka tarkoitus on oleskella ulkomailla yli kolme kuukautta, on tehtävä ilmoitus väestötietorekisteriin joko tilapäisestä oleskelusta tai pysyvästä muutosta ulkomaille. 

Lisätietoa: 

Viisumit

Tanksan suurlähetystö Singaporessa vastaa viisumeiden hakumenettelystä ja myöntämisestä Suomen suurlähetystön puolesta. Palvelu on ulkoistettu VFS Globalille 2.9.2013 alkaen. Hakemus tulee jättää VFS:n toimipisteesen.

VFS:n toimipisteen osoite on Denmark Visa Application Center, 79 Anson Road, #15-02, Singapore 079906

Lisätietoja:

Helpline email : info.dnsin@vfshelpline.com

Helpline Phone number: +65 62260915

www.vfsglobal.com/Denmark/Singapore

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 4.4.2014


© Suomen suurlähetystö, Singapore | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot