Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Reseanmälan och krissituationer - Finlands ambassad, Singapore : Konsulära tjänster : Reseanmälan och krissituationer

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Reseanmalan och krissituationer

Genom reseanmälan.fi kan du som reser, flyttar eller redan bor utomlands, särskilt i rikfyllda områden, göra en reseanmälan till utrikesministeriet. En reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter under resan och annan information om resan till utrikesministeriet i fall av nödsituation eller kris.

Det är frivilligt att registrera sina personuppgifter hos ambassaden. Uppgifterna behandlas alltid konfidentiellt i enlighet med gällande datasekretessbestämmelser och lagen om konsulära tjänster.Ambassaden får ge information från sitt register till andra myndigheter. T.ex. på begäran av folkspensionsanstalten (FPA) kan kontaktinformation ges till FPA utan att bryta mot sekretesstadganden enligt  finska speciallagstiftning för att kunna avgöra eller verkställa ärenden.

Åtgärder i krissituationen

Ambassaden tillråder finska medborgare att bekanta sig med vidstående anvisningar i händelse av kris. Var och en är i första hand ansvarig för sin egen säkerhet.Ambassaden informerar om eventuella krislägen och deras utveckling på sin hemsida www.finland.org.sg.

I nödfall kan man ringa tel. +358-9-160-55551 (i utrikesministeriet).

I krissituationen

Ambassad kan i en krissituation rekommendera at stanna hemma eller rör sig endast begränsant utanför hemmet, arbetsplatsen och skolan, eller at förlytta sig till samlingsplatsen. (I de flesta fall är det ambassad.)

En evakuering inleds endast i undantagssituationer. Ambassaden kan rekommendera att man lämnar landet. Ambassaden kan hjälpa til vid evakueringen, men ambassaden kan inte garantera den hjälpbehönvandes liv och hälsa i en krissituation. Evakuering baserar sig på frivillighet och utförs på den evakuerades egen bekostnad och eget ansvar.

Evakuering av EU - medborgare kan vara nödvändigt i allvarliga krissituationer. I egentliga evakueringsituationer ambassaden informerar samlingplatser på sin hemsida www.finland.org.sg och om möjligt i Facebook  http://www.facebook.com/FinnishEmbassySingapore.  

Skriv ut

Uppdaterat 19.6.2014


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter