Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Notaari- ja laillistamisasiat - Suomen suurlähetystö, Singapore : Palvelut : Notaari- ja laillistamisasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Puh. +65-6254 4042
S-posti: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Notaari- ja laillistamisasiat

Notaari- ja legalisointiasiat ovat yleensä maksullisia toimenpiteitä, katso tarkemmat tiedot palveluhinnastosta.

Todistusta haettaessa tai asiakirjaa laillistettaessa tulee asiaa hoitavan henkilön pystyä kertomaan, mitä tarkoitusta varten todistusta haetaan tai asiakirja laillistetaan.

Legalisoitavia asiakirjoja ei voi toimittaa edustustoon postitse, ainoastaan henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.

Asiakirjan legalisointi

Jotta ulkomailla (paitsi Pohjoismaat) laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa, on asiakirja laillistettava (legalisoitava).

Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen ja että se on annettu oikeansisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä.

Laillistaminen tehdään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko kyseinen maa allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961 vai ei. Haagin sopimukseen liittyneistä maista toimitettu asiakirja laillistetaan ns. Apostille-todistuksella (leima tai paperinen todistus).

Singaporen asiakirjojen laillistaminen

Singaporen viranomaisten antamat todistukset laillistetaan siten, että ne ensin käännätetään englannin kielelle, sitten laillistetaan Singaporen ulkoministeriössä ja tämän jälkeen Suomen suurlähetystössä.

Singaporen ulkoministeriö: Consular Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Tanglin, Singapore 248163. Soitto Singaporesta: 1800 476 8870, soitto ulkomailta: +65 6379-8000, sähköposti: mfa_con@mfa.gov.sg.

Ohjeet asiakirjojen laillistamista varten Singaporessa:

1. Alkuperäisestä asiakirjasta pyydetään sen antajalta kaksoiskappale, ns. extract copy toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittamana

2. Kaksoiskappale legalisoidaan leimalla Singaporen ulkoministeriössä

3. Singaporen ulkoministeriön legalisointi laillistetaan suurlähetystössä erillisellä notaaritodistuksella

Alkuperäiset asiakirjat tulee esittää kussakin laillistamisvaiheessa. Singaporen ulkoministeriön legalisointileimassa tulee olla merkintä "certified true signature". Kukin viranomainen perii notaaritodistuksista ja legalisoinneista toimitusmaksunsa.

Edustusto perii toimenpiteestä palveluhinnaston mukaisen notaaritoimitusmaksun. Maksu suoritetaan Singaporen dollareissa Suomen ulkoasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan.

Jotta suomalainen asiakirja vastaavasti voidaan esittää Singaporessa, se on ensin varmennettava Suomen ulkoasiainministeriössä ja tämän jälkeen Singaporen ulkoasiainministeriössä. Suomen suurlähetystöt ulkomailla voivat vahvistaa Suomen viranomaisten myöntämiä asiakirjoja ainoastaan poikkeustapauksissa.

Mikäli asiakirjan laillistaa joku muu kuin asianomainen tulee laillistajalla olla mukanaan:

  • vapaamuotoinen, alkuperäinen ja yksilöity valtuuttajan allekirjoittama, päivätty valtakirja, josta käy ilmi sekä valtuuttajan että valtuutetun nimet sekä mitä asiaa varten valtuus on annettu.
  • henkilöllisyystodistus
  • valtuuttajan allekirjoituksella oikeaksi todistettu kopio passista tai henkilöllisyystodistuksesta sekä kopio valtuutetun oleskeluluvasta tai viisumista Suomeen.

Valtuuttaja on henkilö, jota asiakirja koskee, alaikäisen lapsen kohdalla valtuuttaja on hänen virallinen huoltajansa.

Asuinpaikkatodistus

Asuinpaikkatodistuksen laatimista varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  • passi, jossa voimassaoleva Singaporen viisumi
  • alkuperäinen vuokrasopimus osoitteineen, singaporelainen talonkirja (house registration) tai väestörekisteriote, josta ilmenee asuinosoite Singaporessa

Edustusto perii toimenpiteestä palveluhinnaston mukaisen palvelumaksun/asiakirja. Maksu suoritetaan Singaporen dollareissa Suomen ulkoasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan.

Elossaolotodistus

Elossaolotodistusta varten henkilön tulee saapua edustustoon henkilökohtaisesti sekä esittää passi.

Edustusto perii toimenpiteestä palveluhinnaston mukaisen palvelumaksun/asiakirja. Maksu suoritetaan Singaporen dollareissa Suomen ulkoasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan. 

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen

Henkilön tulee esittää passi edustustossa. Asiakirjan allekirjoitus suoritetaan edustuston virkailijan läsnä ollessa, jonka jälkeen allekirjoitus todistetaan oikeaksi. Todistus on maksullinen.

Kopion oikeaksi todistaminen

Alkuperäinen asiakirja ja sen kopio esitetään edustustossa. Edustusto todistaa kopion oikeaksi. Toimenpide on maksullinen.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.5.2014


© Suomen suurlähetystö, Singapore | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot